Tumblelog by Soup.io
 • wodzu
 • azia
 • doa
 • pourlhonneur
 • zurial
 • doc
 • pandotree
 • willowmed
 • dullworld
 • meldisse
 • frywolitka
 • JoeMoye
 • colorfulsurprise
 • femmefatale
 • kej
 • klaceha
 • jealousguy
 • Dorin11
 • grumpy
 • farba
 • jesuismadeleine
 • nattaly
 • WIATRAK
 • novocaine
 • sluttypumpkin
 • Bucefal
 • mentha
 • dziarskihenk
 • silenius
 • angelsdemon
 • meeds
 • tygryswpaski
 • lovemeorhateme
 • Clary
 • zzuzen33
 • risky
 • dontexpecttofeel
 • inspiration-emotions
 • somewhereonlyweknow
 • guyver
 • kaisza
 • jeauvlaur
 • trafniejsze
 • aura-lunaris
 • lonelygirl15
 • Americanlover
 • pandathing
 • twentysquirrels
 • absynthe
 • suckslife
 • bluesunday
 • werandaa
 • Barszczowydeszcz
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 27 2017

7783 f7a9 500
Reposted fromgreensky greensky viatelu telu
2663 6851
5525 94f1 500
Reposted fromoll oll viaprettylitlleliar prettylitlleliar
7595 5b8c
Wszystkim wydaje się, że długie związki rozpadają się spektakularnie. Musi wydarzyć się coś złego. Zdrada, kłamstwo, coś nieoczekiwanego. Tymczasem ludzie rozstają się zwyczajnie. Najpierw przestają trzymać się za ręce. Później giną spontaniczne pocałunki. Na końcu przestają ze sobą rozmawiać. I wtedy jest koniec, nie ma już czego zbierać. Tak zwyczajnie, po prostu.
— doubleespresso
7337 3fcc
Arnold eating ice cream
Reposted fromtentacleguy tentacleguy viaDagarhen Dagarhen
 Ciebie znowu nie było. Gdybyś nie istniała, miastu by wygodniej się żyło.
Reposted from27days 27days viaamberwaves amberwaves

thecommonchick:

Me: I wanna travel ✈️ 

Bank account:

image
Reposted fromdomies domies viaDagarhen Dagarhen
1776 362b
Reposted fromsosna sosna vialooque looque
6092 fed7 500
Wojaczek
5490 b07a 500
Reposted fromckisback ckisback viashithappenss shithappenss
1518 95bd
Reposted fromsassenach sassenach viapanimruk panimruk
Reposted fromgreensky greensky viau-dit u-dit
0503 f3cc 500
Reposted fromfungi fungi viadawit dawit
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl