Tumblelog by Soup.io
 • wodzu
 • azia
 • doa
 • pourlhonneur
 • inajaa
 • doc
 • pandotree
 • willowmed
 • dullworld
 • meldisse
 • frywolitka
 • JoeMoye
 • colorfulsurprise
 • femmefatale
 • kej
 • klaceha
 • jealousguy
 • Dorin11
 • grumpy
 • farba
 • jesuismadeleine
 • nattaly
 • WIATRAK
 • novocaine
 • sluttypumpkin
 • Bucefal
 • mentha
 • dziarskihenk
 • silenius
 • angelsdemon
 • meeds
 • tygryswpaski
 • lovemeorhateme
 • Clary
 • zzuzen33
 • risky
 • dontexpecttofeel
 • inspiration-emotions
 • somewhereonlyweknow
 • guyver
 • kaisza
 • jeauvlaur
 • trafniejsze
 • aura-lunaris
 • lonelygirl15
 • Americanlover
 • pandathing
 • twentysquirrels
 • absynthe
 • suckslife
 • bluesunday
 • werandaa
 • Barszczowydeszcz
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 22 2017

Reposted fromdramaaddict dramaaddict viadontaskmewhy dontaskmewhy
1462 ff66 500
5627 18a3 500
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viaszydera szydera
W srebrzyste pola chciałbym z Tobą iść
I marzyć cicho o nieznanym bycie,
W którym byś była moją samotnością,
I w noc tę prześnić całe moje życie.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz – Szewcy (via cytaty-po-polsku)
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaszydera szydera
3236 8fc4
Reposted fromsimplyfalling simplyfalling viaviajero viajero
7334 0564
Reposted fromkammerflimmern kammerflimmern viaszydera szydera

September 21 2017

3296 1c99 500
Reposted fromsiegmunda siegmunda viairefu irefu
8466 4e68
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialexxie lexxie
Reposted fromdramaaddict dramaaddict viadaqua daqua
Reposted frompoprostujakub poprostujakub viamushu mushu
0163 4de6
Reposted fromsiegmunda siegmunda viadivi divi
6880 033e
Reposted fromdrogadoraju drogadoraju viadivi divi
6285 8030 500
Reposted fromtfu tfu vialujek lujek
9534 25d7
Reposted fromlte lte viadivi divi
6779 b455
Reposted frometernaljourney eternaljourney viadivi divi
5730 cfb0 500
Reposted fromsweetbitter sweetbitter viadivi divi
0749 5e1b
Reposted fromdumbscream dumbscream vialexxie lexxie
7547 4e19
jak najwięcej
Reposted fromtheworstnightmare theworstnightmare vialexxie lexxie
1122 83a6 500
Reposted fromzungud zungud viabercik bercik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl