Tumblelog by Soup.io
 • wodzu
 • azia
 • doa
 • pourlhonneur
 • zurial
 • doc
 • pandotree
 • willowmed
 • dullworld
 • meldisse
 • frywolitka
 • JoeMoye
 • colorfulsurprise
 • femmefatale
 • kej
 • klaceha
 • jealousguy
 • Dorin11
 • grumpy
 • farba
 • jesuismadeleine
 • nattaly
 • WIATRAK
 • novocaine
 • sluttypumpkin
 • Bucefal
 • mentha
 • dziarskihenk
 • silenius
 • angelsdemon
 • meeds
 • tygryswpaski
 • lovemeorhateme
 • Clary
 • zzuzen33
 • risky
 • dontexpecttofeel
 • inspiration-emotions
 • somewhereonlyweknow
 • guyver
 • kaisza
 • jeauvlaur
 • trafniejsze
 • aura-lunaris
 • lonelygirl15
 • Americanlover
 • pandathing
 • twentysquirrels
 • absynthe
 • suckslife
 • bluesunday
 • werandaa
 • Barszczowydeszcz
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2017

1042 fa0a 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaIriss Iriss
Reposted fromSchattenhonig Schattenhonig viasfm sfm
7718 69b3 500

itsagifnotagif:

I actually have so much love for dogs

Reposted fromrhomaa2 rhomaa2 viamiamor miamor

June 21 2017

Ants put together a gecko from scratch
Reposted fromgeo404 geo404 viajottos jottos
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viaverdantforce verdantforce
5215 78bc 500
Reposted fromzalewajka zalewajka viaverdantforce verdantforce
Reposted fromFlau Flau viatichga tichga
8556 2a7d 500
Reposted fromSzczurek Szczurek vianiskowo niskowo
9289 257a
Reposted fromsosna sosna
Ciało mamy zwierzęce, lecz aspiracje boskie. (...) Hormony nasze produkują enzymy głodów nie do zaspokojenia, marzeń nie do zrealizowania, tęsknot nie do zagłuszenia. I ja w samym gąszczu, z wielką pustą głową, ze wzdętym sercem bez krwi, z rozrzedzoną duszą antymaterii. Zmęczony sobą i swoim czasem. Zmęczony ograniczeniem, niemocą, niepojmowaniem.
— Tadeusz Konwicki, Mała apokalipsa
Reposted frombylejaka bylejaka viadestroyed destroyed
9128 da93 500
Reposted fromtfu tfu viavogel vogel
9307 6587
Reminds me this
Reposted frompanpancerny panpancerny
1337 c1d5 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vialefu lefu
7576 772d
Reposted fromgreensky greensky viaExfeletes Exfeletes
1337 c1d5 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaExfeletes Exfeletes
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl