Tumblelog by Soup.io
 • medtek
 • wodzu
 • azia
 • doa
 • pourlhonneur
 • inajaa
 • doc
 • pandotree
 • willowmed
 • dullworld
 • meldisse
 • frywolitka
 • JoeMoye
 • colorfulsurprise
 • femmefatale
 • kej
 • klaceha
 • jealousguy
 • Dorin11
 • grumpy
 • farba
 • jesuismadeleine
 • nattaly
 • WIATRAK
 • novocaine
 • sluttypumpkin
 • Bucefal
 • mentha
 • dziarskihenk
 • silenius
 • angelsdemon
 • meeds
 • tygryswpaski
 • lovemeorhateme
 • Clary
 • zzuzen33
 • risky
 • dontexpecttofeel
 • inspiration-emotions
 • somewhereonlyweknow
 • guyver
 • kaisza
 • jeauvlaur
 • trafniejsze
 • aura-lunaris
 • lonelygirl15
 • Americanlover
 • pandathing
 • twentysquirrels
 • absynthe
 • suckslife
 • bluesunday
 • werandaa
 • Barszczowydeszcz
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2018

Be kind whenever possible. It is always possible.
- Dalai Lama
4760 30e4 500
3866 2e56 500
Reposted fromseaweed seaweed viajointskurwysyn jointskurwysyn
4500 fb5e 500
4887 b408 500
4950 58c2 500
Poświęcamy zbyt mało uwagi światu. Wiemy o tym, a jednak nie chce nam się. Dopiero gdy coś się skończy albo ktoś umrze, gdy coś zgubimy albo jest już za późno - uświadamiamy sobie nagle, że prześlizgnęliśmy się przez życie i ludzi, tracąc z pola widzenia szczegóły...
— Jonathan Carroll
9115 efba
Reposted frombrumous brumous viajointskurwysyn jointskurwysyn
3304 e584
4179 01e9 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn

Street in Positano, Italy.

Reposted frommr-absentia mr-absentia viabadblood badblood
4823 86fe 500
Reposted from4777727772 4777727772 viabadblood badblood
Reposted fromshakeme shakeme viabadblood badblood
0079 e0ee
Reposted fromPoranny Poranny viabadblood badblood
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl