Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 12 2014

8430 be9a
goo.gl
The Baxter SIGMA Spectrum Infusion System is redefining smart technology with Second Generation software to help prevent pump-related medication errors.

April 23 2014

0102 3ac4 500
Reposted frommeeds meeds

March 22 2014

6652 676a 500
Reposted bylexieverybodyliesschocolatecandletishkakobietaSukcesucitiesofnightanythingzzuzen33Koruptosaphirkapesymistaisnotcominghomemuladharaechoesfromonetoanotherdziubeknattalycrazydunkybreakawayzuuzjalokim0junkdumpsupernattalyporzadnie

March 05 2014

9805 412b
Reposted fromtrafniejsze trafniejsze

March 03 2014

4234 136a
Reposted fromtrafniejsze trafniejsze
4053 388d
Reposted fromtrafniejsze trafniejsze

February 04 2014

Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15

January 27 2014

Zespół Klüvera-Bucy'ego

Na obraz kliniczny zespołu składają się upośledzenie adekwatnego reagowania na bodźce emocjonalne, hiperseksualność, żarłoczność, upośledzenie pamięci, niemożność rozpoznawania przedmiotów i znajomych twarzy (prozopagnozja).

— Wikipedia
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15

January 21 2014

Jednym z problemów napotykanych podczas uczenia studentów psychiatrii jest ograniczony dostęp do psychopatów, z którymi ci studenci mogliby rozmawiać.
— Jacek Krywko "Czarne charaktery, czyli najbardziej i najmniej realistyczni filmowi psychopaci" (wyborcza.pl)
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15

January 01 2014

cierń psychopatyczny  – zubożone życie psychiczne, kompensowane przez narcyzm – wyczulenie na przejawy niedoceniania
— Wikipedia
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15

December 22 2013

Play fullscreen

Atrial Fibrillation: The Most Common Heart Arrhythmia

November 28 2013

Reposted fromfungi fungi viafarba farba

November 12 2013

lewa półkula, ta bardzo świeża narośl na mózgu człekokształtnych
— Oliver Sacks "Mężczyzna, który pomylił swoją żonę z kapeluszem"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15

November 08 2013

Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15

November 04 2013

36 uczestników eksperymentu głodowego Ancela Keysa nie dojadało przez sześć miesięcy. Nie dojadało, a nie głodowało, bo w tym czasie mężczyźni konsumowali „aż” 1600 kcal dziennie. Ale i tak sfiksowali. Nic dziwnego – szaleństwo to typowy efekt przesadnej diety i głodu.

— Tomasz Borejza "Jedz, bo oszalejesz" (hellozdrowie.pl)
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15

November 03 2013

Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15
I NEED HELP! PLEASE! REPOST THAT MESSAGE AND FILL IN OUR QUESTIONNAIRE! :))))) SOUP.IO I AM COUNTING ON YOUUUU! 

My dear friends me and my colleagues from university are conducting a research on the insomnia and internet addiction, please help us! :) We will really appreciate that! :) 
LOVE YOU! 

https://docs.google.com/forms/d/13CJr6FR_mpSk4X66bjxPl-6_Tt803q5aZHXcfjJLZrA/viewform
Reposted fromJoeMoye JoeMoye

October 05 2013

September 14 2013

Prof. Vetulani: Alkoholizm i jego leczenie farmakologiczne


(we wpisie wytłumaczona neurofizjologia układów OUN zaangażowanych w reakcję na alkohol i podstawy interwencji farmakologicznej)

September 10 2013


Hey girl.
Reposted fromklaceha klaceha
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl